ECHO OEM Fuel System Kit for PPF-225 SHC-225 SHC-225S 90139